Tổng lượt: 126026
Đang truy cập: 1
TRANG CHỦ > GIỚI THIỆU

Về Vĩnh Ngân

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của đất nước, nhu cầu sử dụng đa dạng các sản phẩm ngày càng cấp thiết với yêu cầu vể chất lượng, đa dạng, phong phú, ..

Do đó Công ty TNHH TM VĨNH NGÂN ra đời nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, qua đó thể hiện ý thức và trách nhiệm với sự phát triển chung của đất nước trên con đường hội nhập và phát triển.